Closed

Open Tuesday thru Saturday                                Gift Shoppe Open Tuesday thru Saturday        10am-3:45pm.

Presidential Library & Museum

IMG_20200116_171842353

Coronavirus (COVID-19) Precautions at the McKinley Presidential Library & Museum